Termeni și condiții

La nivel regiunii Nord Vest, regiune din care face parte şi comuna Aghireșu, pe parcursul anului 2013 s-au organizat numeroase grupuri de lucru în urma cărora s-au conturat o serie de obiective care să răspundă cât mai bine nevoilor şi problemelor cu care se confruntă regiunea. Obiectivele regiunii pentru perioada 2014-2020 conturate în cadrul acestor dezbateri au fost:

 • Creşterea numărului locurilor de muncă şi a veniturilor
 • Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi

Informaţiilor

 • Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune
 • Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor oferite de administraţia publică locuitorilor din regiune

Direcţiile de acţiune şi priorităţile identificate la nivel european, naţional şi judeţean trebuie aplicate şi la nivel local de către autorităţile publice locale. În contextul necesităţii dezvoltării din punct de vedere economic şi social, administrativ şi al infrastructurii comuna Aghireș a dezvoltat un plan de dezvoltare.

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Aghireș a fost realizată într-o manieră participativă, cu puternică implicare din partea cetăţenilor şi a reprezentanţilor locali, având totodată în vedere consultarea experţilor pe domenii şi asigurarea coerenţei cu documentele programatice.

Obiectivul general stabilit la nivelul comunei Aghireș pentru perioada 2014-2020 de adoptare a unor direcţii de dezvoltare de dezvoltare economică şi socială şi de eficientizare a activităţii administraţiei publice locale prin atragerea de fonduri nerambursabile pentru implementarea de proiectelor investiţionale.

În urma acestei colaborări şi având în vedere obiectivul stabilit s-au conturat o serie obiective de dezvoltare:

 1. Îmbunătăţirea şi diversificarea activităţilor educaţionale
 2. Stimularea calificării şi recalificării adulţilor
 3. Dezvoltarea serviciilor sociale
 4. Sprijinirea grupurilor sociale vulnerabile
 5. Creşterea capacităţii autorităţile publice locale
 6. Promovarea culturii şi tradiţiilor locale
 7. Diversificarea activităţilor recreative şi a programelor artistice
 8. Sprijinirea iniţiativelor de protecţia mediului