Rezervația naturală “Gipsurile de la Leghia” (1 ha)

Gipsurile de la Leghia sunt monument al naturii cu valoare geologica, botanică și peisagistică, arie naturala protejata de importanță națională.