Politici

Obiectivul se va realiza prin Masura 313:-“Incurajarea activitatilor turistice”, axa III:- “Imbunatatirea calității vieții în zonele rurale și diversilicarea economiei rurale” componentele c) Investiții în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. și componenta d) Dezvoltarea și/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural;

In vederea informării și promovării turistice a zonei mai sus amintite, Consiliul Local al comunei Aghireșu hotărește necesitatea construirii unui centru local de informare și promovare turistică în acest scop.

Amplasamentul ohiectivului de investiție al studiului se află pe un teren intravilan de foămă rectangulară cu o cladire existentă veche în localitatea Aghireșu —Sat , în centul localității, pe o arteră circulată, cu acces dintr-un drum comunal ce se află la 10 m distanta de drumul principal DJ 1 08C, cu drept de proprietate al comunei AGHIREȘU.

Entitatea responsabilă cu implementarea acestui proiect este comuna AGHIREȘU , ocazie cu care pune la dispoziția populației o parte din incinta acestei clădiri vechi din localitatea Aghirețu Sat pentru inființarea acestui centru de informare și promovare turistică , toate spre o dezvoltare a comunei la standarde europene.

Ca ansamblu de politici si strategii ale autoritatilor publice  centrale si locale, elaborate in scopul imbunatatirii performantelor economice ale unor arii geografice constituite in Regiuni de Dezvoltare si care beneficiaza de sprijinul Guvernului Romaniei, al Uniunii Europene, al altor autoritati nationale si internationale, strategia de dezvoltare regională trebuie sa porneasca de la strategiile de dezvoltare locală, pe care apoi  sa le sincronizeze cu cele de dezvoltare nationala.

Strategia de dezvoltare locala sau zonala a comunei Aghireşu, trebuie sa fie in stransa legatura cu Procesul de Dezvoltare Regionala al regiunii de Nord Vest precum si cu  prioritatile şi direcţiile stabilite de Planul National de Dezvoltare.

Integrarea ţării noastre in Uniunea Europeana precum şi in perioada imediat următoare, face ca obiectivul general de dezvoltare regională sa ramană: Cresterea gradului de atractivitate si competitivitate al regiunilor prin imbunatatirea infrastructurii economice, infrastructurii de transport si intarirea coeziunii sociale.

Fara inlaturarea disparitatilor regionale si intraregionale, un asemenea obiectiv  nu poate fi indeplinit.

Zonele miniere, implicit zona Aghireşu din judetul Cluj si din Regiunea Nord-Vest, reprezinta un exemplu de disparitate economică si socială in raport cu celelalte zone din regiune.

Inlaturarea cauzelor  acestor disparitati presupune  la nivel de regiune urmatoarele prioritati :

  • dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii  de transport;
  • dezvoltarea mediului de afaceri ;
  • dezvoltarea rurala ;
  • dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale.

 

La nivelul Regiunii 6 Nord –Vest, regiune de dezvoltare din care face parte si judetul Cluj implicit comunitatea miniera Aghireşu, Strategia de  Dezvoltare Regionala  a identificat  prin dezbatere publica 5 obiective specifice :

 

  • Dezvoltarea unor produse de marca regionala si promovarea unor afaceri specifice regiunii ;
  • Promovarea economiei bazata pe cunoastere si formare continua   
  • Asigurarea suportului de infrastructura pentru dezvoltarea durabila;
  • Integrarea socio-economica a grupurilor si comunitatilor dezavantajate;
  • Dezvoltarea de retele parteneriale si actiune strategica coordonata;