Laguna albastră – sat Aghireșu

Laguna Albastră este un lac situat în imediata apropiere a satului Aghireșu. Lacul s-a format pe locul unei cariere de nisip, o fostă mina de caolin, unde apa s-a acumulat datorită izvoarelor subterane. Acest fapt explică culoarea albastră, deosebită a apei. Zona cu dune de nisip și stufărișul crescut în jurul apei creează un peisaj impresionant.