Lacurile

Lacurile de pe teritoriul comunei Aghireșu apărute între haldele de steril ale exploatării de nisipuri cuarţoase şi caolinoase, atrag un număr mare turişti mai ales la sfârşit de săptămână, deşi nu dispun de nici o amenajare. Se impune o minimă amenajare a acestora şi exploatarea lor din punct de vedere turistic.