Geografie generală

Comuna Aghiresu face parte din partea sud-vestica a Podișului Someșan, cuprinzând zona de dealuri Căpuș-Nadăș și zona de interfață între Podișul Someșan propriu-zis și zona premontană munților Apuseni.

Comuna Aghireșu este situată în zona Dealurilor Clujului, la 447 m altitudine, pe cursul superior al râului Nadăș. Se învecinează la nord cu județul Sălaj, la sud cu comuna Căpușu Mare, la vest cu comuna Izvoru Crișului, iar la est cu comuna Gârbău și Gilău.

În porțiunea cuprinsă între râurile Nadăș și Someș, precum și Nadaș și Capuș există un bogat zăcământ de ghips albastru, precum și nisipuri caolinoase, în special în Aghireșu. De asemenea, în zonele Ticu și Dâncu, între gresii, argile și calcani se gasesc intercalate straturi subtiri de cărbune brun.

În zonă predomină clima continental moderată. Solurile predominante sunt cele brune și brun-roșcate de pădure. Subsolul comunei adăpostește nisipuri caolinoase, cărbune, piatră de ipsos și calcar.