Biserica Reformat Calvină

Biserica Reformată-Calvină a fost reconstruită in jurul anului 1866; numai un fragment din boltă este original (1646).